در صحن: سومین هفته از خرداد ماه ۹۴ در حالی سپری شد که جمعی از نمایندگان، باردیگر برای استیضاح دو وزیر دیگر کابینه حسن روحانی خیز برداشتند. فانی وزیر آموزش و پرورش و آخوندی وزیر راه و شهرسازی دو وزیر دولت روحانی هستند که طرح استیضاح شان اعلام وصول شد.

گزارش در صحن را می شنوید: