در صحن: تنش میان نماینده کرج و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص صحت انتخابات شوراهای شهر و روستا در این شهر، کمیسیون شوراها را بر آن داشته تا با اصلاح قانون انتخابات شوراها، نظارت بر شوراها را همچون انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان به شورای نگهبان واگذار کند. نظارت بر انتخابات شوراها، طبق قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این خصوص گفته، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها موجب جلوگیری از اجحاف در حق نامزدها می شود. موفقیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات شوراها صد در صدی خواهد بود. خجسته در حالی از  بررسی این پیشنهاد در کمیسیون مربوطه خبر داده که در تمامی انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار می شود جمع زیادی از نامزدان نسبت به اقدامات شورای نگهبان در رد صلاحیت ها معترض اند. ابطال صندوق های متعدد، اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت های گسترده باعث شده تا بسیاری شورای نگهبان را به جانبداری و بی طرفی متهم کنند.

امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، تنها راه مؤثر در برگزاری انتخابات شوراها را نظارت شورای نگهبان عنوان کرده و گفته: پیشنهاد دیگری هم مبنی بر نظارت نمایندگان سه قوه طرح شده، اما معتقدیم شورای نگهبان به علت تشکیلات منسجم و گسترده‌ای که در سراسر کشور دارد، می‌تواند در این زمینه اثرگذارتر باشد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی نظارت شورای نگهبان را موجب عدم دخالت‌های غیرصحیح در انتخابات و نیز ممانعت از اجحاف در حق نامزدها خواند و گفت:‌ موفقیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات شوراها صددرصدی خواهد بود.

خجسته توضیح نداده که آیا تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات که سالهاست مطرح است نیز مورد بررسی قرار گرفته یا نه ولی به نظر می رسد مجلس اصولگرای نهم می کوشد تنها انتخاباتی که نظارت آن برعهده شورای نگهبان نیست را نیز به این شورا واگذار کند. گفتنی است آزاد ترین انتخابات بعد از انقلاب، انتخابات دوره دوم شوراها بود که توسط مجلس ششم برگزار شد. در این دوره از انتخابات هیچکس به خاطر تعلقات حزبی، جناحی و عقیدتی رد صلاحیت نشد.