در صحن: همزمان با اعتراض مجمع نمایندگان استان تهران به سازمان صدا و سیما، اعضای فراکسیون فرهنگیان نیز در نامه ای گلایه آمیز، محمد سرافراز را نسبت به آنچه عدم توجه صدا و سیما به مقام معلم خواندند، مورد انتقاد قرار دادند.