نهم آبان ۹۴ – مجلس نهم

تصویب نهایی طرح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام  و ارجاع به قوه قضاییه جهت تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی ظرف شش ماه

براساس مصوبه مجمع مسوولان زیر باید دارایی خود و اعضای خانواده را هنگام قبول مسوولیت و ترک مسوولیت به قوه قضاییه اعلام کنند:

۱- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان

۲- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

۳- معاونان و رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان

۴- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن

۵- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان

۶- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان

۷- معاونان و مشاوران وزرا

۸- رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور

۹- رئيس، دبير کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

۱۰- دارندگان پايه قضايي

۱۱- روسا و معاونان سازمان‌‌ها و موسسات دولتي، نهاد‌ها و موسسات عمومي غيردولتي

۱۲- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا

۱۳- مديران عامل، اعضاء هيئت مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانک‌‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌‌ها و موسسات وابسته به آنها.

۱۴- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران

۱۵- سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها

۱۶- رؤساي سازمان‌‌ها و مديران کل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون

۱۷- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شرکت‌‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت

۱۸- نمايندگان دولت و موسسات و شرکت‌هايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهاد‌ها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آنها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.

۱۹- اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان

همچنین بر اساس ماده 3 این طرح؛ «رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظم‌له تعيين مي‌کنند، اعلام نمايند.»

Share