Posts tagged پزشکیان زاکانی برجام مناظره


از رسانه‌هامجلس

مناظره برجامی پزشکیان و زاکانی در راهروی مجلس
پزشکیان: کلیات برجام در مراتب بالای نظام حل شده است

روزنامه شرق: روز گذشته (سه شنبه)، علیرضا زاکانی به‌عنوان رئیس کمیسیون ویژه برجام به راهروهای مجلس آمد تا در جمع خبرنگاران و در مواجهه با …

Read more 0 Comments
Share