پست های برچسب زده شده با فرزین وحدت


شورایارییادداشت و مصاحبه

دکتر فرزین وحدت در گفتگو با درصحن:
مشارکت مردم، راه شکست سد استبداد در برابر شوراهاست

درصحن: تشکیل شوراهای شهر و روستا یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی ایران بود که توسط دولت محمد خاتمی محقق شد، ولی نمایندگان شوراها …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share