پست های برچسب زده شده با راهیافتگان


از رسانه‌ها

با حضور راهیافتگان مجلس دهم
گردهمایی فرآیند قانونگذاری با سخنرانی های ارشادی

درصحن: منتخبان مجلس دهم، با ابتکار هیات رئیسه مجلس نهم،‌ در ساختمان قبلی مجلس، گردهم آمدند تا با فرآیند قانونگذاری،‌ الزامات و راهکارها،‌ آشنا شوند. …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share