پست های برچسب زده شده با بهمن کشاورز


گزارش خبری

در نشست پیش نویس لایحه قانون سازمان های مردم نهاد بررسی شد:
موانع فعالیت سازمان های مدنی در ایران

درصحن: پنجمین نشست از سری نشست های شورای سازمانهای جامعه مدنی ایران با عنوان «بررسی موانع فعالیت سازمان های مدنی در ایران» با نگاهی به …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
از رسانه‌ها

تحقیقات محلی د‌رباره نامزد‌های انتخاباتی قانونی نیست

روزنامه قانون- بهمن کشاورز،‌ حقوقدان: د‌ر مورد‌ تصمیم اخیر شورای نگهبان مبنی بر تحقیقات محلی از کاند‌ید‌ای نمایند‌گی مجلس شورای اسلامی چند‌ نکته وجود‌ د‌ارد‌ …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share