درصحن: نمایندگان مجلس با اختصاص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تامین تجهیزات امداد و نجات موافقت کردند. این بودجه در اختیار جمعیت هلال احمر ایران قرار می‌گیرد تا نسبت به تامین تجهیزات مورد نیاز و تقویت تیم‌های امدادی اقدام کند. اختصاص این بودجه، می‌تواند پاسخ مناسب دولت و مجلس به کاستی‌های تیم‌های امدادی در حادثه پلاسکو باشد.
پیش از این رئیس جمعیت هلال احمر ایران از کمبودهای آزاردهنده تیم های امدادی و تشدید بحران پلاسکو به دلیل ضعف امکانات خبر داده بود.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، چهل درصد (40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌ درصد(40%) هزینه‌ای و شصت‌ درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.