درصحن: یک نماینده مجلس نسبت به کاهش ۳ هزار میلیاردی بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۶ به شدت انتقاد کرده و از هیات رئیسه و نمایندگان مجلس خواسته که اجازه ندهند که حق معلمان پایمال شود. قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون بودجه، گفته این اتفاق در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۶ رخ داده و اگر نمایندگان در صحن مجلس جلوی این اقدام را نگیرند وضع آشفته آموزش و پرورش در سال بعد آشفته تر خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق در نطقی در مجلس گفته: چه کسی نمی‌داند کسری اعتبار سال96 آموزش و پرورش براساس عملکرد 95 سه هزار و چهارصد و هفده میلیارد تومان است که جمع آن بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان و با احتساب کسری بودجه برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان، سالهای95 و96، 5585هزار میلیارد یعنی چه؟ یعنی تا الان آموزش و پرورش 13هزار و 284میلیارد تومان بدهکاری دارد و از سوی دیگر آموزش و پرورش آشفته داریم.

او با انتقاد از وضعیت نابسامان ۳۰ هزار معلم حق التدریسی و مخدوش بودن بیمه تکمیلی معلمان گفته: وضعیت آموزش و پرورش هرگز خوب نیست، به هوش باشید، بسیاری از معلمین شریف در رشته تخصصی و برابر مدرک تحصیلی و مقاطع تحصیلی در جای خود نیستند. متوسطه در ابتدایی، خدماتی به سمت ابتدایی مظلوم.

احمدی لاشکی تصریح کرده: در تلفیق بودجه مصوبه‌ای داشتیم که از محل یک درصد از یک دوازدهم محل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سوددِه، 3هزار و هفتصد میلیارد تومان به آموزش و پرورش کمک می‌شود، اما متاسفانه اتفاقات تلخی افتاد و این نتیجه عکس شد و بخشی از کارها برای آموزش و پرورش نیمه تمام و ناقص ماند، نگذارید حق معلمان از آنها گرفته و پایمال شود؛ از همکاران و رئیس مجلس انتظار دارم در بودجه که در صحن علنی می‌آید، کمک کنید، این حقی که برای معلم و بسیار نیازمند است، به جای دیگر نرود و حق معلمین به خودشان برگردد.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و بزودی گزارش کمیسیون برای بررسی نهایی به صحن علنی ارجاع خواهد شد.