درصحن: سردار باقری رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده که نباید تبصره ۲۲ بودجه ۹۵ حذف شود. ما روی این بودجه حساب کرده ایم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اعلام این خبر به نقل از سردار باقری گفته: نیروهای مسلح و حوزه دفاع نباید دغدغه معیشت داشته باشد ضمن اینکه هدف آنها از تقویت بنیه دفاعی و توان بازدارندگی آنهاست. دولت روحانی در لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ خواستار حذف این تبصره شده است.
 در تبصره 22 بودجه 95 آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.»

گفتنی است از آغاز تشکیل مجلس دهم هر هفته تعدادی از وزرا برای ارائه گزارش به مجلس می روند ولی دیدار با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دفتر سردار باقری برگزار شده است نه کمیسیون امنیت ملی مجلس.