استان خراسان رضوی
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
مشهد / کلاتغلامرضا انصاریردجواد کریمی قدوسیمهدی برادران
مشهد /کلاتعلی صالح آبادیردحسین زاده بحرینی
مشهد /کلاتحسین امینیجواد آرین منش
مشهد /کلاتآزادی آزادمنشمحمد محسنی ثانی
مشهد /کلاتغلامحسین تکفلی
مشهد /کلاتابراهیم اصغرزادهرد
مشهد /کلاتامیر شهلا
مشهد /کلاتهادی هادی زاده
قوچان / فاروجهادی شوشتریمهدی ضیغمی
فاطمه مایوانه
سهراب پورمحمد تقی
خواف و رشتخوارغلام حیدر ابراهیمبای سلامیمحمد نگهبان سلامی
خواف و رشتخوارزهرا سلامی
خواف و رشتخوارمحسن امیرکلالی
سبزوار / جفتای /جوین / خوشابمحمد رضا راه چمنی
گناباد / بجستانمحمد ذبیحی
چنارانمحمد رضا حیدری
کاشمر / بردسکن / خلیل آبادمحمد رضا انبیایی
تربت حیدریه / مه ولات / زاوه
فریمان / سرخس /بخشهای احمد آباد و رضویه
نیشابور / فیروزه
درگز
نیشابور / فیروزه
تربت‌جام / تایباد / باخزرغلامرضا اسدالهیرد
حوزه انتخابیه