درصحن: آیت الله هاشمی رفسنجانی از تلاش کمیسیون تحقیق شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت جانشین های احتمالی آیت الله خامنه ای خبر داده و گفته: دارند آماده می‌شوند و مطالعه می‌کنند و گروهی را گذاشتند که دارند افراد را بررسی می‌کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند که اگر بعداً حوادثی پیش آمد، بتوانند برای رأی‌گیری مطرح کنند. کار خبرگان عمدتاً همین است.