درصحن: تا انتخابات عنوان پادکست هفتگی درصحن است که به رویدادهای انتخابات ۹۴ می پردازد. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز ۷ اسفند بطور همزمان برگزار می شود.

گزارش درصحن از رویدادهای انتخاباتی هفته دوم آذر ماه را بشنوید: