در صحن: آخرین روزهای تیرماه، مجلس نهم آبستن حوادث مهمی بود. حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران برای توضیح و دفاع از متن برنامه جامعه مشترک ایران و کشورهای ۱+۵ در مقابل دلواپسان مجلس نشین، حاشیه های فراوانی رقم زد (اینجا بخوانید). اما تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس که با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی منجر به ضرب شتم و بازداشت شماری از معلمان و پراکنده شدن تجمع کنندگان شد نیز، واکنش های کم سابقه ای را از سوی برخی نمایندگان در پی داشت که شاید مهمترین علت آن نزدیکی به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی باشد. اما اعتراض نمایندگان هر دلیلی داشت ولی جالب است که برای یک بار هم که شده این مجلس به نقض حقوق بشر اعتراض کرد.

گزارش در صحن از فعالیت های نمایندگان در هفته پایانی تیرماه را بشنوید: