اقدام برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای قطع سخنرانی پیش از دستور علی مطهری پیرامون اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۸۸ و حصر آقایان موسوی و کروبی

Share