مقداد نجف‌نژاد نماینده بابلسر خطاب به احمد توکلی نماینده تهران گفت: شما پرونده زمین‌خواری‌تان روشن است و چند هزار متر زمین در شهرک غرب گرفته‌اید که قرار بوده بخشی از آن به ایتام تعلق بگیرد که آن هم صورت نگرفته است. همچنین شما چند هزار متر زمین در منطقه دماوند گرفتید، آیا دست پیش می‌گیرید که پس نیفتید؟ شما بیمار هستید، به روانپزشک مراجعه کنید، بلکه درمان شوید

Share