چهاردهم تیر ۸۴ – مجلس هفتم

اعلام وصول طرح توسط هیات رئیسه مجلس هفتم و ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی

Share