بیست و سوم خرداد ۸۶ – مجلس هفتم

تصویب کلیات طرح در صحن علنی مجلس و ارجاع مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی جزئیات طرح

Share