پست های برچسب زده شده با چهار محال و بختياري


لیست کاندیداهای هر استان

چهار محال و بختیاری

استان چهارمحال بختیاریکاندیداهای اصلاح طلب صلاحیتکاندیداهای اصولگرا صلاحیتکاندیداهای مستقل صلاحیت لردگانجلیلی سرقلعهردرسول بیژنیلردگانعبدالمحمد بابااحمدیلردگانسهراب عبدالهیلردگانعلی کرم جلیللردگانمصطفی علیخانیلردگانغضنفر صالحیلردگانغلامرضا جهانیلردگانمحمد جلیللردگانمجید جلیل نصرلردگانمسعود میرزاییلردگانمنوچهر خالدیشهرکرداردل ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share