Posts tagged نیروی انتظامی


گزارش خبری

واگذاری های غیرقانونی شهرداری به نهادهای خاص ادامه دارد:
انعقاد قرارداد فاز دوم برج میلاد با نیروی انتظامی

درصحن- شوراها: کمتر از یک ماه مانده به پایان کار شورای چهارم، انتقادات نسبت به واگذاری پروژه ها و املاک شهرداری تهران به نهادهای خاص …

Read more 0 Comments
Share