پست های برچسب زده شده با مرتضی کاظمیان


یادداشت و مصاحبه

شوراها و استیفای حقوق شهروندی (۳)
شهروندان مطالبه‌گر-نهادهای مدنی و حمایت شوراها

درصحن- شوراها-مرتضی کاظمیان: شوراها می‌توانند در حمایت از کنش نهادهای مدنی (انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد) و همراهی با خواسته‌های مدنی و مطالبات صنفی شهروندان …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
یادداشت و مصاحبه

شوراها و استیفای حقوق شهروندی (۲)
شوراها و لوازم دموکراسی

درصحن-شوراها- مرتضی کاظمیان: تمرکززدایی و تعمیق مشارکت شهروندان در زندگی اجتماعی و اداره امور از مبانی سامان‌یافتن شوراهاست؛ مقوله‌هایی که به‌مثابه اصول نظام دموکراتیک قابل …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
یادداشت و مصاحبه

شوراها و استیفای حقوق شهروندی (۱)
بهبود حقوق بشر و تلاش برای توقف نقض آن

درصحن-شوراها-مرتضی کاظمیان: شوراها تبلور مشارکت شهروندان در اداره امور خود و نهادی شبه‌حکومتی هستند؛ نهادی که میانه‌ی خواسته‌های جامعه و اقدام نهادهای حکومتی ایستاده است. …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share