پست های برچسب زده شده با فارس


لیست کاندیداهای هر استان

فارس

استان فارسکاندیداهای اصلاح طلبصلاحیتکاندیداهای اصولگراصلاحیتکاندیداهای مستقلصلاحیت ممسنی / رستمداراب / زرین شهرفیروزآباد / فراشبند /قیر و کارزینمرودشتجهرمفساعلیرضا فیروزیتاییدمرودشتنیریز / استهبانشیرازمصطفی معینردجعفر قادریتاییدعلی اکبر زمردیشیرازمسعود رضاییتاییدشیرازفرج ...
بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share