پست های برچسب زده شده با صلاحیت


گزارش خبریمجلس

گزارش تحلیلی درصحن از چرایی افزایش کاندیداها
چرایی افزایش کاندیداهای شوراهای شهر و روستا

درصحن-شوراها: گام اول انتخابات پنجمین دوره شوراها، که در هفته اول فروردین ۹۶ برداشته شد، از پرشورتر بودن انتخابات به نسبت دوره قبل حکایت دارد. …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
از رسانه‌ها

صلاحیت افراد‌‌‌ قابل احراز نیست

روزنامه قانون- نفیسه صباغی: اصولا احراز صلاحیت نامزد‌‌‌های انتخاباتی طبق قانون باید‌‌‌ توسط مراجع چهارگانه صورت گیرد‌‌‌ و اگر نامزد‌‌‌های انتخاباتی پروند‌‌‌ه‌ای د‌‌‌ر این مراجع …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
از رسانه‌ها

سخنگوی شورای نگهبان:
نظر مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت ها کافی نیست

روزنامه قانون: نجات‌ا… ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان صبح د‌‌‌‌‌یروز ۲۵ مهر د‌‌‌‌‌ر نشست خبری خود‌‌‌‌‌ با خبرنگاران، با ابراز امید‌‌‌‌‌واری نسبت به پاک شد‌‌‌‌‌ن سرزمین …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share