Posts tagged شناسنامه مادر ایرانی تابعیت


از رسانه‌ها

دوفوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی تصویب شد
٢ قدم تا شناسنامه

روزنامه شرق- شهرزاد همتی: مشکل کودکان دوتابعیتی از معضلات همیشگی است؛ معضلی که بعد از تبدیل‌شدن ایران به حاشیه‌ای امن برای مهاجران افغان بزرگ‌تر شد. …

Read more 0 Comments
Share