پست های برچسب زده شده با زنان


شوراهاگزارش خبری

گزارش تحلیلی «درصحن» از کم و کیف کاندیداهای انتخابات شوراها-۳
زنان آمدند ولی کم تعداد آمدند

درصحن-شوراها: کاندیداتوری زنان در انتخابات پنجمین دوره شوراها، اگرچه از رکورد شکنی زنان حکایت دارد ولی بررسی ها نشان می دهد که هنوز فاصله میان …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
گزارش خبریمجلس

گزارش تحلیلی درصحن از چرایی افزایش کاندیداها
چرایی افزایش کاندیداهای شوراهای شهر و روستا

درصحن-شوراها: گام اول انتخابات پنجمین دوره شوراها، که در هفته اول فروردین ۹۶ برداشته شد، از پرشورتر بودن انتخابات به نسبت دوره قبل حکایت دارد. …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
از رسانه‌ها

جلودارزاده در گفتگو با تابناک:
جوانان و زنان را برای ورود به شورا حمایت می کنیم

تابناک: تا اردیبهشت ۹۶، روزهای زیادی نمانده است؛ بنابراین، گروه‌های سیاسی و جناح‌های مختلف کشور، خود را برای رقابت نفس گیر آماده می‌کنند تا بتوانند …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share