پست های برچسب زده شده با بین المجالس، انتخابات آزاد، نمایندگان، در صحن


انتخابات آزادمنابع انتخابات آزاد

معیارهای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه

در صحن: انتخابات آزاد بعنوان یکی از پایه­‌های اصلی دموکراسی، دارای قواعد و اصولی است که رعایت آن متضمن حق انتخاب­‌شوندگان و انتخاب­‌کنندگان است. شورای …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share