پست های برچسب زده شده با بخش داری


شوراهاگزارش خبری

گزارش تحلیلی - ثبت نام انتخابات شوراهای شهر و روستا ۲
وقتی کاندیدایی برای انتخاب کردن وجود ندارد

وقتی کاندیدایی برای انتخاب کردن وجود ندارد درصحن-شوراها: انتخابات پنجمین دوره شورای روستاها، اگرچه با استقبال کاندیداها روبرو شد، ولی هنوز شمار زیادی از روستاها …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share