پست های برچسب زده شده با انتخابات


شوراهاگزارش خبری

گزارش تحلیلی - ثبت نام انتخابات شوراهای شهر و روستا ۲
وقتی کاندیدایی برای انتخاب کردن وجود ندارد

وقتی کاندیدایی برای انتخاب کردن وجود ندارد درصحن-شوراها: انتخابات پنجمین دوره شورای روستاها، اگرچه با استقبال کاندیداها روبرو شد، ولی هنوز شمار زیادی از روستاها …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
گزارش خبریمجلس

گزارش تحلیلی درصحن از چرایی افزایش کاندیداها
چرایی افزایش کاندیداهای شوراهای شهر و روستا

درصحن-شوراها: گام اول انتخابات پنجمین دوره شوراها، که در هفته اول فروردین ۹۶ برداشته شد، از پرشورتر بودن انتخابات به نسبت دوره قبل حکایت دارد. …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share