پست های برچسب زده شده با انتتخابات


گزارش خبریمجلس

تحریف سخنان وزیر کشور در خبرگزاری سپاه، تسنیم

‌درصحن: تحریف سخنان انتخاباتی وزیر کشور در خبرگزاری‌ وابسته سپاه گرچه تازگی ندارد اما نشان‌دهنده استراتژی این نوع رسانه‌ها و گروه‌ها در انتخابات آینده است. استراتژی …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share