گام چهارم

اردیبهشت ۸۶ – مجلس هفتم تغییر نام طرح به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» و تقدیم گزارش کمیسیون به هیات …

Read more 0 Comments
Share