Posts in category شهروند-خبرنگار


شهروند-خبرنگار

چالش زنان کردستان برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات شوراها:
زنان شوراها و هم آوایی با صداهای مردسالارانه

درصحن-شوراها-روژیار مرادی: اجرایی شدن قانون شوراها در دهه هفتاد  نقطه عطفی در فرایند گسترش نقش مردم در اداره امور محلی بود تا جایی که برخی …

Read more 0 Comments
شهروند-خبرنگار

هتل نیشابور و تلاش شهرداری برای پنهان کاری تخلفات
شفاف سازی،‌ مطالبه ای که باید جدی گرفت!

درصحن-شوراها-حاجیه جوادی: شفاف‌سازی و پاسخگویی از اصلی‌ترین وظایف نمایندگی مردم است و شوراهای شهر هم به عنوان نزدیک‌ترین بخش حاکمیتی به مسایل و دغدغه‌های خرد …

Read more 0 Comments
Share