در صحن

درباره نویسنده در صحن


پروفایل نمایندگان خبرگان پنجمپروفایل نمایندگان خبرگان چهارمتهرانخبرگان

هاشمی شاهرودی؛ فقیهی که قرار بود خمینی عراق شود

درصحن: اگر به شناسنامه رهبران سیاسی ایران نگاه کنید در مقابل محل تولد بسیاری از آنها با نام «نجف اشرف» مواجه می‌شوید. تولد، تحصیل و …

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
گزارش خبری

رهبر ایران خطاب به نمایندگان: مودب باشید

آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران با فراخوان نمایندگان مجلس به «رعایت ادب»، اتهام خیانت به تیم مذاکرات هسته ای را نافی همدلی و همزبانی دانست تا فراکسیون پایداری مجلس که اقلیتی کوچک ولی پرهیاهیوست را ساکت کند.

بیشتر بخونید ‪۰‬ نظر
Share