در صحن: آیت الله مومن که روز گذشته در حادثه منا مفقود شده بود امروز پیدا شد. براساس گزارش های رسیده از منا حال عمومی وی مساعد است. برخی از سوابق آیت الله مومن عضو مجلس خبرگان رهبری. عضویت در شورای عالی سیاستگذاری و رییس حوزه علمیه قم عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عضو مجمع جهانی اهل بیت عضو هیات امنای دانشگاه قم و رییس دادگاه عالی قم می باشد.