درصحن: ارائه پیش بینی درآمد  و هزینه ها در یک مدت زمان مشخص بودجه نام دارد. بودجه براساس دوره ای مشخص ایجاد و ارزیابی می شود. بودجه به عنوان یک برنامه مالی عمل می کند و برای تحقق یافتن اهدافی که از پیش تعیین شده مورد استفاده قرار می گیرد. بودجه می تواند برای یک شخص، یک خانوده، گروهی از مردم، یک دولت، یک کشور، یک سازمان غیر دولتی و یا هر سازمانی که درآمد کسب و پول خرج می کند، ایجاد شود. ما به منظورشناخت بهتر از چگونگی کارکرد بودجه یک طرح بودجه شخصی را به معرفی می گیریم و آن را با بودجه کسب و کار مقایسه می نماییم.

اصول بودجه شخصی تفاوتی با اصول بودجه کسب وکار ندارد: همه چیز در مورد کسب پول است. اینکه از چه منبعی کسب درآمد کنیم؟  چگونه آن مبلغ را مصرف نماییم؟ و آیا تا پایان ماه کدام مبلغی برای من باقی خواهد ماند؟این سوالات در موارد مختلف برای ایجاد بودجه برای افراد و همچنین کسب و کارها مطرح می گردد. بنابراین با فهمیدن و شناخت اینکه چگونه می توانید بودجه شخصی خود را مدیریت کنید باعث ایجاد سهولت در نحوهٔ خواندن و فهمیدن بودجه هر سازمان و یا کسب و کار دیگر می شود.