یک نماینده مجلس حجم خودرو قاچاق را ۳۴ هزار مورد عنوان کرده و مدعی شده، ثبت سفارش این خودروها بصورت غیرقانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده است. امیرخجسته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر، وزارت اقتصاد و گمرک ایران را به تبانی در قاچاق متهم کرده و آنها را به افشاگری تهدید کرده است.

نماینده همدان با بیان اینکه وزارت صنایع نیز قاچاق ۶۴۸۱ خودرو را تایید کرده، گفته ولی رئیس گمرک ایران، گمرک و مدیران آن را در این قاچاق بزرگ مبرا دانسته و تمام تغییرات را متوجه ثبت سفارش وزارت صنعت دانست که این ادعا کذب محض بوده و تغییر گمرک و سامانه جامع گمرکی تبلیغاتی گمرک به مراتب بیشتر است.

امیرخجسته مدعی است که اتحادیه واردکنندگان خودرو حجم خودرو قاچاق را ۱۵ هزار دستگاه می داند ولی او می گوید اسناد و مدارکی دارد که نشان می دهد عدد واقعی قاچاق خودرو ۳۴ هزار دستگاه است.

به گفته این نماینده همدان، گمرک همواره به این بسنده می کند که خودروها را طبق سفارش های قانونی ترخیص کرده است و رسیدگی بعدی را باید واحد های نظارتی و قوه قضائیه رسیدگی کنند تا سهم گمرک و وزرات صنعت در این تخلف سازمان یافته به تفکیک مشخص شود.

عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه خواسته به این مساله ورود کند و گفته  ۱۳ کلاس تویوتا بطور غیر قانونی و با تبانی سازمان یافته از گمرک بوشهر ترخیص شده و سپس از ماه ها به جای قاچاق پرونده به گمرک ادعا و سپس با ثبت سفارش غیر قانونی دیگر توسط یک شخص به نام (ح.ع)  از گمرک ترخیص و اکنون گمرک در خصوص اینگونه ترخیص ها سکوت کرده است.

از  سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام بعنوان متهمان ورود غیرقانونی خودرو از اسکله های جنوبی کشور یاد می شود.