درصحن: نمایندگان مجلس دهم دولت را مکلف کردند تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به زندانیان نیازمند با اولویت زنان زندانی کمک کند. با تخصیص این بودجه شماری از زندانیان بدهکار، از زندان آزاد می شوند. این بودجه در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می گیرد.

لایجه بودجه سال ۱۳۹۷ پس از بیست جلسه، در مجلس به تصویب رسید. شورای نگهبان طبق قانون ده روز فرصت دارد تا این لایحه را رسیدگی و اعلام نظر کند. نمایندگان پس از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه برای مدت یک هفته به حوزه های انتخابیه سفر کردند بنابراین هفته آینده مجلس جلسه نخواهد داشت.

در ماده دیگری از لایحه بودجه سال ۹۷ نمایندگان دولت را مکلف کردند با تخصیص دو هزار میلیارد تومان، حقوق بازنشستگان را یکسان سازی کند.

تخصیص اعتبار برای طرح های اشتغال زا در نوار مرزی کشور دیگر مصوبه مجلس بود. با این مصوبه بانک مرکزی مکلف شد از طرح های اشتغال زا و طرح هایی حمایتی جهت اصلاح بافت های فرسوده حمایت و اعتبارات لازم را پرداخت کند. سقف بودجه پیش بینی شده برای این بخش ۱۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

چنانچه شورای نگهبان ایرادی به لایحه قانون بودجه سال ۹۷ وارد کند مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۳ اسفندماه رسیدگی به این لایحه را از سر خواهد گرفت.