حسن روحانی در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر تهران به آنها وعده داد که بدهی دولت به شهرداری را پرداخت، اختیارات دولت در حوزه شهری را به شهرداری و شورا واگذار و مساله سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را حل می کند. شهردار و اعضای شورای شهر تهران امروز برای اولین بار بعد از انتخابات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات کردند.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این جلسه گفته برای حل مشکل سپنتا نیکنام که به دلیل زرتشتی بودن و با نظر شورای نگهبان از شورای شهر یزد اخراج شده، نامه ای به رهبر ایران نوشته است تا با دستور ایشان مساله حضور اقلیت های دینی در شوراها، حل شود.

موضوع بدهی های دولت به شهرداری تهران و اختیارات دولت در حوزه مدیریت شهری، دو موضوع مهم این جلسه بوده که حسن روحانی قول داده تا نسبت به حل هر دو مساله اقدام کند. حسن خلیل آبادی عضو شورای  شهر با اعلام این خبر گفته: « آقای نجفی شهردار تهران اظهاراتی در مورد واگذاری بخشی از اختیارات دولت به مدیریت محلی بیان داشت تا مدیریت محلی اختیارات بیشتری داشته و دولت اختیارات خود را تدریجا منتقل کند.»

به گفته این عضو شورای شهر، روسای کمیسیون های تخصصی شورا نیز در این جلسه دغدغه های خود را بیان کرده و رئیس جمهور به آنها پاسخ داده است. او به اظهارات  حق‌شناس رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی اشاره کرده که به ابراز نگرانی‌ در حوزه اجتماعی اختصاص داشته و گفته آقای روحانی معتقد بود که با حل معضل اشتغال می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات اجتماعی را سامان بخشید.

اعضای شوراها همچنین از دغدغه های محیط زیستی رئیس جمهور تشکر کرده اند.

دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی با روی کار آمدن اعضای جدید شورای تهران همراه شد. هم دولت و هم شورای تهران با حمایت اصلاح طلبان و با لیست ائتلاف امید سرکار آمده اند لذا انتظار می رود دولت و شورا، همکاری نزدیکی در چهار سال آینده داشته باشند. دولت در اولین اقدام برای نشان دادن حسن اعتماد به شورای تهران، شهردار تهران را پس از ۱۴ سال به جلسات هیات دولت دعوت کرد.