درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان یزد نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۹ درصد است. استان یزد با ۲۱ شهر، جمعا ۱۱۷ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۰۷ کرسی آن به مردان و تنها ۱۰ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر یزد بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان یزد، تنها ۲ کرسی از ۱۱ کرسی اش به زنان تعلق گرفته است. الهه جورابی و ونوس عامری دو عضو زن شورای پنجم یزد هستند.

در میان شهرهای بزرگ استان یزد، مردم شهرهای حمیدیا و میبد هر کدام یک زن را راهی شورای شهر کرده اند و مردم شهر اردکان نیز هیچ زنی را انتخاب نکرده اند.

جز شهر یزد که دو عضو زن دارد هیچ شهر دیگری در استان یزد بیش از یک عضو زن ندارد لذا هر ۹ شهری که عضو زن در شورا دارند ۲۰ درصد کرسی های خود را به زنان اختصاص داده اند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان یزد به این شرح است:

 اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱یزد۱۱۹۲الهه جورابی
ونوس عامری
۲حمیدیا۷۶۱نسترن دهقان نجم آبادی
۳میبد۷۶۱انسیه فلاح
۴اردکان۷۷۰-
۵نیر۵۵۰-
۶اشکذر۵۴۱مریم دست افشان
۷عقدا۵۵۰-
۸بهباد۵۵۰-
۹بافق۵۵۰-
۱۰زارچ۵۵۰-
۱۱احمدآباد۵۵۰-
۱۲مروست۵۴۱طاهره تقی زاده
۱۳هرات۵۴۱افسانه فلاحتی
۱۴تفت۵۵۰-
۱۵مهردشت۵۵۰-
۱۶ابرکوه۵۵۰-
۱۷خضرآباد۵۵۰-
۱۸شاهدیه۵۵۰-
۱۹مهریز۵۴۱زهرا دهقانی زاده
۲۰بفرونیه۵۴۱فائزه خاکزار بفروئی
۲۱ندوشن۵۴۱منیژه جعفری ندوشن