درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان هرمزگان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۶ درصد است. استان هرمزگان با ۴۳ شهر، جمعا ۲۲۳ کرسی در شورای شهرها دارد که ۲۱۰ کرسی آن به مردان و تنها ۱۳ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر بندرعباس بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان هرمزگان، تنها ۲ کرسی از ۱۱ کرسی اش به زنان تعلق گرفته است. فاطمه جراره که در شورای چهارم بندرعباس نیز حضور داشت در این انتخابات بعنوان نفر اول برگزیده شد. علاوه بر او فرزانه آرامش نیز به شورای پنجم بندرعباس راه یافت تا شورای این بندر دو عضو زن داشته باشد.

در میان شهرهای بزرگ استان هرمزگان، شهر میناب نیز ۲ عضو زن در شورا دارد. مردم این شهر دو کرسی از ۷ کرسی شورا را به زنان سپرده اند تا از این جهت بالاترین درصد حضور زنان در شوراهای شهرهای استان را دارا باشند.

۹ شهر کوچک استان نیز هر کدام یک کرسی از پنج کرسی خود را به زنان سپرده اند.

در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان هرمزگان به این شرح است:

 اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱بندرعباس۱۱۹۲فاطمه جراره
فرزانه آرامش
۲میناب۷۷۲ندا جهانگیری
عصمت درخشی
۳گوهران۵۵۰-
۴کوشکنار۵۴۱فاطمه راشدی
۵فین۵۵۰-
۶تازیان پایین۵۴۱مهین ربیعی
۷تخت۵۵۰-
۸قلعه قاضی۵۵۰-
۹سرگز۵۵۰-
۱۰درگهان۵۵۰-
۱۱رودان۵۴۱منیژه امیرزاده
۱۲دشتی۵۵۰-
۱۳کوهستک۵۵۰-
۱۴قشم۵۵۰-
۱۵بندرلنگه۵۴۱فاطمه شریفی آزاد
۱۶بندرجاسک۵۵۰-
۱۷ابوموسی۵۴۱مرجان بردبار منش
۱۸تیرور۵۵۰-
۱۹پارسیان۵۵۰-
۲۰بستک۵۵۰-
۲۱هشتبندی۵۵۰-
۲۲حاجی آباد۵۵۰-
۲۳جناح۵۵۰-
۲۴لمزان۵۵۰-
۲۵سیریک۵۵۰-
۲۶کیش۵۴۱بدریه بحرینی
۲۷هرمز۵۵۰-
۲۸سندرک۵۴۱حوصله وفایی
۲۹گروگ۵۵۰-
۳۰سوزا۵۵۰-
۳۱کنگ۵۴۱مریم حاجی پور
علی البدل: فرزانه حسن زاده، آسیه آذری
۳۲چارک۵۵۰-
۳۳خمیر۵۴۱فاطمه آغال
۳۴سردشت۵۵۰-
۴۰دهبارز۵۵۰-
۴۱فارغان۵۵۰-
۴۲بیکاه۵۵۰-
۴۳زیارت علی۵۵۰-