درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان مرکزی نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۹ درصد است. استان مرکزی با ۳۳ شهر، جمعا ۱۷۷ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۶۲ کرسی آن به مردان و تنها ۱۵ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر اراک بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان مرکزی، تنها ۲ کرسی از ۱۱ کرسی اش به زنان تعلق گرفته و یک زن نیز بعنوان عضو علی البدل به شورا راه یافته است.

در میان شهرهای بزرگ استان مرکزی، مردم شهر ساوه یک کرسی از ۹ کرسی و مردم شهر خمین یک کرسی از ۷ کرسی شورای شهر را به زنان سپرده اند.

اما بالاترین درصد حضور زنان در شورای پنجم به شهرهای مهاجران و پرندک تعلق دارد که ۲ کرسی از ۵ کرسی شورای شان را به زنان سپرده است. جمعا ۷ شهر کوچک استان نیز هرکدام یک کرسی شورایشان را به زنان سپرده اند و شورای ۲۱ شهر استان نیز مردانه اداره خواهد شد.

در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان مرکزی به این شرح است:

 اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱اراک۱۱۹۲فرزانه رحمتی
طوفان محمدی
علی البدل: لیلا نوابی
۲ساوه۹۸۱سعیده محمودی
۳خمین۷۶۱خورشید هاشمی نیا
۴رازقان۵۴۱سکینه زلفی
علی البدل: زهرا قبادی
۵هندودر۵۵۰-
۶مامونیه۵۵۰-
۷خشک رود۵۴۱الهام رکوعی
۸زاویه۵۵۰-
۹خنداب۵۵۰-
۱۰جاورسیان۵۵۰-
۱۱داودآباد۵۵۰-
۱۲فراهان۵۵۰-
۱۳کارچان۵۵۰علی البدل: فاطمه حاجی علی
۱۴دلیجان۵۵۰-
۱۵ساروق۵۴۱صدیقه فتائی
علی البدل: سمیه محمدی
۱۶نراق۵۵۰-
۱۷آشتیان۵۵۰-
۱۸تفرش۵۴۱عاطفه بیاتی
۱۹آوه۵۵۰-
۲۰غرق آباد۵۵۰-
۲۱نوبران۵۴۱زهرا اصغری
۲۲کمیجان۵۵۰-
۲۳میلاجرد۵۵۰-
۲۴نیمور۵۵۰-
۲۵محلات۵۴۱وجیهه هاشمی
۲۶قورچی باشی۵۵۰-
۲۷خنجین۵۵۰-
۲۸مهاجران۵۳۲زهرا حاتمی منفرد
شیدا بدیرزاده
۲۹شازند۵۵۰-
۳۰توره۵۵۰-
۳۱شهباز۵۵۰-
۳۲آستانه۵۴۱معصومه مبین زاده
۳۳پرندک۵۳۲معصومه علیخانی
زهرا منیع