درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان لرستان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۴ درصد است. استان لرستان با ۲۷ شهر، جمعا ۱۵۱ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۴۵ کرسی آن به مردان و تنها ۶ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهرهای بروجرد و خرم آباد بعنوان بزرگترین شهرهای استان لرستان، تنها ۱ کرسی از ۹ کرسی شورایشان به زنان تعلق گرفته است. اشرف چگینی در بروجرد و زهرا نظری در خرم آباد به شورای شهر راه یافته اند.

در میان دیگر شهرهای بزرگ استان نیز دو زن در دورود و یک زن در الیگودرز به شورای شهر راه یافته است.

بالاترین درصد حضور زنان در شورای پنجم به شهر دورود تعلق دارد که ۲ کرسی از ۵ کرسی اش را به زنان سپرده است.

در میان شهرهای کوچک استان نیز تنها در شهر الشتر یک زن به شورای شهر راه یافته و دیگر شهرهای استان هیچ زنی را انتخاب نکرده اند. در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان لرستان به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱بروجرد۹۸۱اشرف چگینی
علی البدل: زیبا ابوالفتحی
۲خرم آباد۹۸۱زهرا نظری
۳دورود۷۵۲نرگس حاجی وند
معصومه فودلادوند
۴کوهدشت۷۷۰-
۵الیگودرز۷۶۱زینب کوشاری
۶نورآباد۷۷۰-
۷ازنا۵۵۰-
۸اشترینان۵۵۰-
۹زاغه۵۵۰-
۱۰الشتر۵۴۱نجمه منظمی
۱۱پلدختر۵۵۰-
۱۲بیرانشهر۵۵۰-
۱۳چالان چولان۵۵۰-
۱۴هفت چشمه۵۵۰-
۱۵کونانی۵۵۰-
۱۶گراب۵۵۰-
۱۷سپیددشت۵۵۰-
۱۸شول آباد۵۵۰-
۱۹درب گنبد۵۵۰علی البدل: نیاز رشنو
۲۰سراب دوره۵۵۰-
۲۱مومن آباد۵۵۰-
۲۲معمولان۵۵۰-
۲۳چغابل۵۵۰-
۲۴فیروزآباد۵۵۰-
۲۵ویسیان۵۵۰-
۲۶دلفان۵۵۰-
۲۷رومشگان۵۵۰-