درصحن: شورای نگهبان با تایید مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، رای به محدود شدن صدور حکم اعدام قاچاقجیان مواد مخدر داد. براساس مصوبه مجلس اعدام قاچاقچیان مواد مخدر محدود به قاچاقچیان مسلح و باندی و قاچاقچیانی که کودکان زیر ۱۸ سال را وادار به حمل و نقل مواد مخدر می کنند، شد.

آمار بالای صدور حکم اعدام در محاکم قضایی ایران و فشارهای بین المللی نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، محاکم قضایی را در صدور حکم اعدام محدود کند. بیشترین تعداد اعدام در ایران به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اختصاص داشت. با اصلاح این قانون تعداد اعدام در ایران به شدت کاهش می یابد.

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس در این خصوص گفته: «بیشترین افرادی که در کشور به علت موادمخدر اعدام می‌شوند عمدتاً کوله‌کش مواد هستند در حالیکه قاچاقچیان و رؤسای باندهای موادمخدر در خارج از کشور سود می‌برند و به راحتی زندگی می‌کنند بنابراین در این راستا طبق طرحی که به تازگی در مجلس به تصویب رسید، اجرای حکم اعدام منحصر به اشخاص خاصی خواهد شد که در این زمینه می‌توان به قاچاقچیانی که به صورت مسلحانه و باندی اقدام به حمل و فروش مواد می‌کنند، اشاره کرد.»

به گفته کاظمی افرادی که امکانات و هزینه حمل و توزیع موادمخدر را در باندها فراهم کرده و از اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال برای حمل و نقل موادمخدر استفاده می‌کنند نیز به اعدام محکوم خواهند شد.

او اجرای صحیح قانون مصوب را باعث کاهش شدید تعداد اعدامی ها می داند و می گوید: «شورای نگهبان و قوه قضائیه نیز با این مصوبات موافق بوده‌اند.»