درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان سمنان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۹ درصد است. استان سمنان با ۲۰ شهر، جمعا ۱۰۶ کرسی در شورای شهرها دارد که ۹۷ کرسی آن به مردان و تنها ۹ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر سمنان بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان سمنان، هیچ زنی در شورای شهر ندارد تا شورای این شهر کاملا مردانه اداره شود. در این شهر تنها دو زن به عنوان عضو علی البدل انتخاب شده است.

دامغان دیگر شهر بزرگ این استان نیز هیچ زنی در شورا ندارد. اما شاهرود یکی از سه شهر بزرگ این استان، دو کرسی از ۷ کرسی شورا را به زنان سپرده است.

شورای هفت شهر کوچک این استان نیز هر کدام یک عضو زن دارند. شورای ۱۲ شهر استان بدون زنان اداره می شود.

در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان سمنان به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱سمنان۷۷۰علی البدل: راضیه محجوب، مریم نژادلو
۲دامغان۷۷۰علی البدل: رقیه امیرخلیلی
۳شاهرود۷۵۲حمیده محبی
سیده زهرا موسوی
۴امیریه۵۵۰علی البدل: آمنه جهانیان، مهناز داودیان
۵کلاته۵۴۱زلیخا شکاری
۶کلاته خیج۵۵۰-
۷رودیان۵۴۱محبوبه عامری
۸سرخه۵۴۱زهرا فیض
۹مجن۵۵۰-
۱۰آرادان۵۵۰-
۱۱بیارجمند۵۵۰-
۱۲بسطام۵۵۰علی البدل: سمانه باقری
۱۳مهدی شهری۵۴۱تکتم مرادعلیان
۱۴شهمیرزاد۵۵۰علی البدل: آمنه صفایی
۱۵کهن آباد۵۵۰علی البدل: زیبا شبیری
۱۶دیباج۵۴۱عزت رنگریز
۱۷میامی۵۴۱مریم حدیدی
۱۸ایوانکی۵۴۱زهرا قناعت
علی البدل: معصومه هادی
۱۹گرمسار۵۵۰-
۲۰درج زین۵۵۰-