درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان زنجان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۱۰ درصد است. استان زنجان با ۲۱ شهر، جمعا ۱۱۳ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۰۱ کرسی آن به مردان و تنها ۱۲ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر زنجان بعنوان مرکز استان و بزرگترین شهر استان زنجان، هیچ زنی در شورای شهر ندارد تا شورای این شهر کاملا مردانه اداره شود. این در حالی است که در شورای چهارم این شهر چهار زن حضور داشت.

برخلاف شهرهای زنجان و خرمدره بعنوان دو شهر بزرگ استان که هیچ زنی در شورای پنجم ندارد. شهر ابهر دیگر شهر بزرگ استان زنجان، سه کرسی از هفت کرسی اش را به زنان اختصاص داده است. سمیرا دودانگه بعنوان نفر اول ابهر وارد شورا شد و خزانه دار و منشی هیات رئیسه شورا شد.

شهرهای سلطانیه و نیک پی از شهر های کوچک این استان نیز دو کرسی از پنج کرسی خود را به زنان اختصاص دادند و پنج شهر دیگر استان نیز هر کدام یک عضو زن در شورای شهر دارند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان زنجان به این شرح است:

 اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱زنجان۹۹۰علی البدل: سرور رحیمی زنجانی
سحر سلیمی
۲خرمدره۷۷۰-
۳ابهر۷۴۳سمیرا دودانگه
شیما افشاری
مریم گنجی
۴حلب۵۵۰-
۵سجاس۵۵۰-
۶قیدار۵۵۰-
۷زرین رود۵۴۱زهرا بهرامی
۸چورزق۵۵۰-
۹سلطانیه۵۳۲رفعت بابایی
زلیخا قنبری
۱۰زرین آباد۵۴۱مهناز بیگدلو
۱۱نیک پی۵۳۲زهرا اشرفی آزاد
فریده بیات
۱۲دندی۵۵۰-
۱۳کرسف۵۴۱راحله دین محمدی
۱۴نوربهار۵۴۱زهرا فرهادی
۱۵آب بر۵۵۰-
۱۶صائین قلعه۵۵۰-
۱۷ماهنشان۵۵۰-
۱۸هیدج۵۵۰-
۱۹گرماب۵۵۰-
۲۰سهرورد۵۵۰-
۲۱ارمغان خانه۵۴۱لیلا موسوی