درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان خراسان جنوبی نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۵ درصد است. استان خراسان جنوبی با ۲۸ شهر، جمعا ۱۴۴ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۳۷ کرسی آن به مردان و تنها ۷ کرسی به زنان تعلق گرفته است.

شهر بیرجند بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان خراسان جنوبی، ۲ کرسی از ۹ کرسی اش را به زنان سپرده است که در مقایسه با دیگر شهرهای استان رقم قابل توجهی است.

شهرهای ارسک، فردوس، نهبندان، عشق آباد و طبس هر کدام یک کرسی از پنج کرسی شان را به زنان سپرده اند.  دیگر با این حساب، ۲۲ شهر استان، هیچ عضو زنی در شورای شهر ندارند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان خراسان جنوبی به این شرح است:

 اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱بیرجند۹۷۲زهره موهبتی زهان
فاطمه زهرا هلال بیرجندی
۲اسدیه۵۵۰-
۳زهان۵۵۰-
۴خوسف۵۵۰-
۵محمد شهر۵۵۰-
۶حاجی آباد۵۵۰-
۷ارسک۵۴۱زهرا وحیدی
۸مود۵۵۰-
۹قانن۵۵۰-
۱۰نیمبلوک۵۵۰-
۱۱خضری دشت بیاض۵۵۰-
۱۲فردوس۵۴۱الهه رجب زاده
۱۳آیسک۵۵۰-
۱۴اسفدن۵۵۰-
۱۵عشق آباد۵۴۱طاهره ایلخانی
۱۶دیهوک۵۵۰-
۱۷طبس۵۴۱زهرا حسین پور
۱۸نهبندان۵۴۱فرشته رشیدنژاد
۱۹شوسف۵۵۰-
۲۰طبس مسینا۵۵۰-
۲۱گزیک۵۵۰-
۲۲بشرویه۵۵۰-
۲۳سربیشه۵۵۰-
۲۴اسلامیه۵۵۰-
۲۵آرین شهر۵۵۰-
۲۶سرایان۵۵۰-
۲۷سه قلعه۵۵۰-
۲۸قهستان۵۵۰-