درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان خراسان شمالی نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۸ درصد است. استان خراسان شمالی با ۲۲ شهر، جمعا ۱۱۸ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۰۹ کرسی آن به مردان و تنها ۹ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر بجنورد بعنوان بزرگترین شهر و مرکز استان خراسان شمالی، تنها یک کرسی از ۹ کرسی اش شورای اش را به زنان اختصاص داده است. شیروان و اسفراین دیگر شهر بزرگ استان نیز هر کدام یک زن را راهی شورای شهر کرده اند.

مردم شهر کوچک زیارت بیشترین اقبال را در این استان به زنان نشان داده اند آنها دو کرسی از پنج کرسی شورای شهرشان را به زنان اختصاص داده اند.

در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان خراسان شمالی به این شرح است:

اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱بجنورد۹۸۱زهرا هاشمی
علی البدل: مریم سهرابی و اعظم السادات افشین فر
۲شیروان۷۶۱زهرا قلی زاده
۳اسفراین۷۶۱طلعت رگبار
۴گرمه۵۴۱زینب حسینی
۵جاجرم۵۵۰-
۶حصار گرمخان۵۵۰-
۷آشخانه۵۵۰-
۸تیتکان لو۵۵۰-
۹فاروج۵۵۰-
۱۰درق۵۵۰-
۱۱سفی اباد۵۴۱انسیه حسینی
۱۲لوجلی۵۵۰-
۱۳قاضی۵۵۰-
۱۴چناران شهر۵۵۰-
۱۵شوقان۵۵۰-
۱۶زیارت۵۳۲مهناز ابراهیم زاده
راضیه نوری
۱۷آوا۵۵۰-
۱۸سنخواست۵۵۰-
۱۹قوش خانه۵۴۱سارا نبوی
۲۰ایور۵۵۰علی البدل: مریم حاج طالبی
۲۱پیش قلعه۵۴۱مریم صاحبی
۲۲راز و جرگلان۵۵۰