درصحن-شوراها: رئیس شورای شهر فولاد شهر و رئیس سازمان آتش نشانی این شهر که با یک موتور سیکلت در مانور امداد و نجات شرکت کرده بودند دچار سانحه رانندگی شده و هر دو جان خود را از دست دادند. جواد قاسمی که با کسب ۳ هزار ۷۱۹ رای بعنوان منتخب اول شورای فولادشهر به شورا راه یافته بود با ۷ رای اعضای شورا به ریاست انتخاب شده بود.

با درگذشت جواد قاسمی نفر اول شورای شهر فولادشهر، خانم اکرم کنارک بعنوان نفر اول علی البدل شورای این شهر به صحن شورا راه یافت تا شورای تمام مردانه این شهر صاحب یک کرسی زنانه شود. اکرم کنارک در انتخابات شورای پنجم ۲ هزار و ۷۳۷ رای کسب کرده بود.

جواد قاسمی، خلیل مصطفی زاده، حسن عباسی، محسن شاقوزایی، هوشگ کیانی، محمدرضا باقری و علی محمد لیموچی هفت عضو اصلی شورای شهر فولاد شهر بودند که با درگذشت جواد قاسمی، خانم اکرم کنارک به جمع شورا اضافه شد.

موسی سلیمانی بابادی و عبدالرضا فدایی دیگر اعضای علی البدل شورای شهر فولادشهر هستند.

مصطفی عمادالسادات رئیس سازمان آتش نشانی فولاد شهر بود که در این سانحه جان خود را از دست داد.