درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان کرمان نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۶ درصد است. استان کرمان با ۷۱ شهر، جمعا ۳۷۷ کرسی در شورای شهرها دارد که ۳۵۷ کرسی آن به مردان و تنها ۲۰ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر کرمان بعنوان مرکز استان کرمان و بزرگترین شهر استان، تنها دو کرسی از ۱۱ کرسی اش به زنان تعلق گرفته، ضمن اینکه در میان اعضای علی البدل شورای این شهر نیز نام یک زن دیده می شود. علاوه بر کرمان، دیگر شهرهای بزرگ استان حداقل یک یا دو کرسی را به زنان اختصاص داده اند که از این حیث تفاوتی در میان کرمان و سایر استانها ملموس است. در استان کرمان اکثر زنانی که به شورا راه یافته اند به شهرهای بزرگ استان تعلق دارند.

کرمان، بافت، بم سه شهر بزرگ استان هستند که ۲ عضو زن دارند و در میان شهرهای کوچک استان، شهر سرچشمه تنها شهری است که دو کرسی از ۵ کرسی اش به زنان تعلق گرفته است.  در میان اعضای علی البدل تعدادی از شهرهای این استان نیز زنانی حضور دارند که  برای ورود به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان کرمان به این شرح است:

 اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱کرمان۱۱۹۲زهرا ایرانمنش
مهناز معصوم زاده
علی البدل: زهرا لری، حمیده عرب نژاد
۲بافت۷۵۲رفیده منظری،
نیلوفر شفیعی
۳بابک۷۷۰علی البدل: درخشنده مرادیان
۴بم۷۵۲سمانه سام نژاد
حکیمه خلیلی
۵رفسنجان۷۶۱وحیده نوری
۶سیرجان۷۶۱طاهره جهانشاهی
علی البدل: ایراندخت رضایی
۷جیرفت۷۶۱زهرا دلیری
۸کهنوج۷۶۱فریده معاذالهی
۹زرند۷۶۱وجیهه زمانی باب گهری
۱۰منوجان۵۵۰-
۱۱لاله زار۵۵۰-
۱۲قلعه گنج۵۵۰-
۱۳صفائیه۵۵۰-
۱۴کشکوئیه۵۵۰-
۱۵سرچشمه۵۳۲زهرا فتحی
نجمه صادقی
۱۶بهرمان۵۵۰-
۱۷انار۵۵۰علی البدل: زهرا اکبری، مریم طالبی
۱۸امین شهر۵۵۰-
۱۹بروات۵۵۰-
۲۰آرزوئیه۵۵۰-
۲۱فاریاب۵۵۰-
۲۲مردهک۵۵۰-
۲۳محی آباد۵۵۰-
۲۴کیان شهر۵۵۰-
۲۵درب بهشت۵۵۰-
۲۶عنبرآباد۵۵۰-
۲۷نظام شهر۵۵۰-
۲۸گنبکی۵۵۰-
۲۹فهرج۵۵۰-
۳۰بزنجان۵۵۰-
۳۱محمد آباد۵۵۰-
۳۲دوساری۵۵۰-
۳۳نرماشیر۵۵۰-
۳۴جبال بارز۵۵۰-
۳۵بلوک۵۵۰-
۳۶رابر۵۵۰-
۳۷هنزا۵۵۰-
۳۸پاریز۵۵۰-
۳۹زید آباد۵۴۱زهرا محمودی
۴۰نجف شهر۵۴۱سعیده خواجویی نژاد
۴۱بلورد۵۵۰-
۴۲خواجو شهر۵۵۰-
۴۳هماشهر۵۵۰-
۴۴زهکلوت۵۵۰-
۴۵رودبار جنوب۵۵۰-
۴۶اندوه جرد۵۵۰-
۴۷زنگی آباد۵۵۰-
۴۸خانوک۵۵۰-
۴۹یزدان شهر۵۵۰-
۵۰خاتون آباد۵۵۰-
۵۱دهج۵۴۱زهراسادات زمان پور
۵۲اختیارآباد۵۵۰-
۵۳راور۵۵۰علی البدل: اشرف جاویدی
۵۴باغین۵۴۱ناهید شجاعی
۵۵خورسند۵۴۱اعظم زینلیان
۵۶جوزم۵۵۰-
۵۷چترود۵۵۰-
۵۸بردسیر۵۵۰-
۵۹گلزار۵۵۰-
۶۰هجدک۵۵۰-
۶۱کوهبان۵۵۰-
۶۲راین۵۵۰-
۶۳شهداد۵۴۱فرحناز اسماعیلیان
۶۴کاظم آباد۵۴۱خانم رفیعی
۶۵جوپار۵۵۰-
۶۶نگار۵۵۰-
۶۷گلباف۵۵۰-
۶۸ماهان۵۵۰-
۶۹ریگان۵۵۰-
۷۰دشت کار۵۵۰-
۷۱نودژ۵۵۰-