درصحن-شوراها: بررسی نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در استان ایلام نشان می دهد که سهم زنان از کرسی شوراهای شهر، حدود ۴ درصد است. استان ایلام با ۲۶ شهر، جمعا ۱۳۲ کرسی در شورای شهرها دارد که ۱۲۶ کرسی آن به مردان و تنها ۶ کرسی آن به زنان تعلق گرفته است.

شهر ایلام بعنوان مرکز استان و بزرگترین شهر استان ایلام تنها یک کرسی از ۷ کرسی اش به زنان اختصاص یافته است.

علاوه بر شهر ایلام، پنج شهر کوچک این استان به نام های موسیان، دلگشا ملکشاهی، بلاوه، ایوان، و پهله هر کدام یک عضو زن دارند. مابقی شهرهای این استان که جملگی در شمار شهرهای کوچک با ۵ کرسی به شمار می آیند هیچ عضو زنی در دوره پنجم شوراها ندارند و تماما مردانه اداره می شوند.

در میان اعضای علی البدل  نیز تنها شهر سرابله یک عضو زن دارد که او نیز برای راه یابی به صحن شورا باید منتظر تغییر و تحولات آتی باشند.

اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان ایلام به این شرح است:

 اسامی شهرهاتعداد کرسی هامردان شورازنان شورااسامی زنان راه یافته به شورای پنجم
۱ایلام۷۶۱مریم جان بخشی
۲مهران۵۵۰-
۳سراب باغ۵۵۰-
۴ماژین۵۵۰-
۵موسیان۵۴۱زینب خاکی
۶دهلران۵۵۰-
۷لومار۵۵۰-
۸ارکواز۵۵۰-
۹دلگشا ملکشاهی۵۴۱زهرا محمدی
۱۰مهر۵۵۰-
۱۱توحید۵۵۰-
۱۲شباب۵۵۰-
۱۳سرابله۵۵۰علی البدل: سمیه سیدمحمدی
۱۴آسمان آباد۵۵۰-
۱۵بلاوه۵۴۱شهلا دارابی
۱۶آبدانان۵۵۰-
۱۷بدره۵۵۰-
۱۸دره شهر۵۵۰-
۱۹چوار۵۵۰-
۲۰زرنه۵۵۰-
۲۱میمه۵۵۰-
۲۲صالح آباد۵۵۰-
۲۳مورموری۵۵۰-
۲۴ایوان۵۴۱مریم دادفر
۲۵پهله۵۴۱ربابه آزادی
۲۶سیروان۵۵۰-